Verdict.kz - Материалдарды қолдану шарттары туралы ақпарат

Verdict.kz» материалдарын түрлі мақсаттарда қолдану кезінде «www.verdict.kz» веб-сайтының гиперсілтемесін көрсету міндетті болып табылады.

Гиперсілтеме түпнұсқалық материалдың мәтінінде дәйек сөз блогына дейін немесе одан кейін орналастырылуы қажет.

Редакция оқырмандардың пікірлерінде айтылған көзқарастарына жауапкершілікте болмайды.

«Verdict.kz» материалдарын қолдану шарттары бұзылған ретте интернет порталдың Редакциясы даулы мәселе туындаған жағдайда заңнамалық  тәртіпте шешу құқығына ие.